biểu ngữ hydro

đối tác của chúng tôi

đối tác1
đối tác2
đối tác3
đối tác4
đối tác5
đối tác6
đối tác7
đối tác8
đối tác9
đối tác10
đối tác11
đối tác12

Cộng sự

TCWY tiếp cận hoạt động kinh doanh tại hơn 20 tỉnh ở Trung Quốc và các thị trường nước ngoài bao gồm Hàn Quốc, Nga, Nhật Bản, Ấn Độ, Philippines, Thái Lan, Đông Nam Á và các khu vực Trung Đông.

TCWY đã đạt được sự hợp tác với nhiều công ty nổi tiếng như Petrochina, Sinopec, Hyundai và Samsung, v.v.