biểu ngữ oxy

Nhà máy Nitơ

3000Nm3h-PSA-Nitơ-nhà máy

Nhà máy đạm PSA 3000Nm3/h

Công suất: 3000Nm3/h
N2Độ tinh khiết: 99%
Vị trí dự án: Ấn Độ

Máy phát điện 500Nm3-h-PSA-Nitơ

Máy tạo nitơ PSA 500Nm3/h

Công suất: 500Nm3/h
N2Độ tinh khiết: 99,995%
Vị trí dự án: Hàn Quốc

500Nm3h-PSA-Máy phát điện Nitơ

500Nm3/h PSA-N2Thực vật

Công suất: 500Nm3/h
N2Độ tinh khiết: 99,9%
Vị trí dự án: Trung Quốc