biểu ngữ hydro

Loại bỏ H2S

 • Nhà máy khử H2S

  Nhà máy khử H2S

  • Thức ăn điển hình: H2Hỗn hợp khí giàu S
  • H2Hàm lượng S: ≤1ppm theo vol.
  • Hoạt động: Tự động, điều khiển PLC
  • Tiện ích: cần có các Tiện ích sau:
  • Điện