biểu ngữ hydro

Chụp carbon

 • Giải pháp thu hồi carbon của TCWY

  Giải pháp thu hồi carbon của TCWY

  • CO2Gỡ bỏ
  • Thức ăn điển hình: LNG, khí khô nhà máy lọc dầu, khí tổng hợp, v.v.
  • CO2nội dung: ≤50ppm

   

  • CO2Sự hồi phục
  • Thức ăn điển hình: CO2-Hỗn hợp khí giàu (Khí lò hơi, khí thải nhà máy điện, khí lò nung, v.v.)
  • CO2độ tinh khiết: 95%~99% theo vol.

   

  • CO lỏng2
  • Thức ăn điển hình: CO2-hỗn hợp khí giàu
  • CO2độ tinh khiết: theo yêu cầu của khách hàng