biểu ngữ oxy

Chụp carbon

MDEA-khử cacbon

MDEA khử cacbon – CO2nhà máy loại bỏ

Công suất: Khí nạp 35400Nm3/h
CO2Độ tinh khiết: <0,3%
Vị trí dự án: Trung Quốc

CO2-thu-to-liquid-CO2

CO2Thu hồi- Khí thải nhà máy điện CO2Thu giữ CO lỏng2Thực vật

Công suất: Khí nạp 55000Nm3/h
CO2Độ tinh khiết: 95%
Vị trí dự án: Trung Quốc

20000ty-CO2-Recovery-qua-MDEA

20000t/nămCO2Phục hồi qua MDEA

Công suất: 20000t/năm
Độ tinh khiết: CO lỏng2
Vị trí dự án: Trung Quốc